Implementatie

Een optimaal gebruik start met een voorstel voor een vlotte aanlevering en de nodige opleidingen.

Dit noemen we de aanleveringsfase, deze wordt uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers:

  1. Planning van de levering en het aanleveringsvoorstel;
  2. Opstellen en voorbereiden van het bestelde materiaal in ons lab.
  3. Bij de levering en installatie wordt de uitrusting ook getest en naar wens geconfigureerd
  4. Opleiding: de opleidingssessies over het gebruik, de configuratie, het dagelijkse onderhoud en de sterilisatie worden eveneens na onderling overleg gepland en verzorgd.
  5. De goedkeuring: na de installatie, en eventueel na een periode van gebruik, evalueert de In-Service Specialist samen met de gebruiker de installatie, waarbij hij informeert naar de acceptatie van het materiaal

Voor grotere installaties plant en coördineert een projectmanager de verschillende taken en specialisten.